Command Line Tools част 1

За конфигуриране на основни компоненти в системата.

Модератори: Freya, Kulu Ngile

Command Line Tools част 1

Мнениеот Kulu Ngile » Чет 12, Апр, 2007 1:14

Linux вклюва доста команди за събиране на информация. Ето една част от тях:

1. Команди за четене на системна информация

- arch - информация за аритектурата на процесора
Код за потвърждение: Избери целия код
debian:~# arch
i686
debian:~#


- date - информация за системната дата. Може да се използва и за ресетване на датата
Код за потвърждение: Избери целия код
debian:~# date
чт апр 12 00:58:40 EEST 2007
debian:~#


- cal- ако не е посочен месец и година, дава информация за моментния месец.
Код за потвърждение: Избери целия код
debian:~# cal
     април 2007
пн вт ср чт пт сб нд
                   1
 2  3  4  5  6  7  8
 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Код за потвърждение: Избери целия код
debian:~# cal 07 2008
      юли 2008
пн вт ср чт пт сб нд
    1  2  3  4  5  6
 7  8  9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

debian:~#


- dnsdomainname - всеки потребител може да види информация за домейн нейма, но без да може да го променя

-env - инфомрация за обкръжението (Environment) както и да се задават env променливи

- fdisk -l - информация за дисковете, дяловете и файловите системи
Код за потвърждение: Избери целия код
 debian:~# fdisk -l

Disk /dev/hda: 80.0 GB, 80060424192 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 9733 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes

   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/hda1   *           1        3188    25607578+   7  HPFS/NTFS
/dev/hda2            3189        3316     1028160   82  Linux swap / Solaris
/dev/hda3            3317        9733    51544552+  83  Linux
debian:~#


- hostname -i - показва хост името и ip-то

- ls - покзва информация за файлове и директории. Полезни опции са
* -l - права, собственик, големина, време на последна промяна
* -i - inodes
* -s - големина
* -а- показва и скритите файлове
* -F- показва директориите с / в края
* - h - за по-лесно четене на големината на файлове, т.е. дава отговор в KB, MB, GB

- lsmod - показва информация за заредените модули (само root може да я изпълнява)

- nslookup - показва домейн името и адреса му

- pwd - показва пълният път до директорията, в която се намираме

- swapon -s - показва информация за swap дяла. Командата може да се използва и за пускане на swap дяла

- uname -a - информация се дава в един ред и има следната подредба: операционна система, локален хост, версия на ядрото, информация за билда на ядрото, вид на процесора
Код за потвърждение: Избери целия код
debian:~# uname -a
Linux debian 2.6.18 #1 SMP Sat Jan 27 22:30:40 EET 2007 i686 GNU/Linux
debian:~#


- w - информация за потребителите, които са се логнали в системата в този момент
Код за потвърждение: Избери целия код
debian:~# w
 01:26:39 up  2:12,  3 users,  load average: 0,30, 0,32, 0,20
USER     TTY      FROM              LOGIN@   IDLE   JCPU   PCPU WHAT
root     tty1     -                23:14    2:11   0.00s  0.00s -bash
gaara    :0       -                23:16   ?xdm?   3:12m  0.42s /usr/bin/gnome-
gaara    pts/1    :0.0             23:18    0.00s  0.52s  2.41s gnome-terminal
debian:~#


Код за потвърждение: Избери целия код
debian:~# w gaara
 01:25:50 up  2:11,  3 users,  load average: 0,71, 0,38, 0,22
USER     TTY      FROM              LOGIN@   IDLE   JCPU   PCPU WHAT
gaara    :0       -                23:16   ?xdm?   3:10m  0.41s /usr/bin/gnome-
gaara    pts/1    :0.0             23:18    0.00s  0.51s  2.32s gnome-terminal
debian:~#


2. Команди за четене на информация за паметта

- du directory - дисковото пространство, заето от директорията
Код за потвърждение: Избери целия код
debian:~# du /home/gaara/music/
343280  /home/gaara/music/MP3
966276  /home/gaara/music/tribal/Saeed
148316  /home/gaara/music/tribal/Tribal House/Tribal House-Track Pack 12
1206068 /home/gaara/music/tribal/Tribal House
2525312 /home/gaara/music/tribal
2868600 /home/gaara/music/
debian:~#


- df -hiT name - името може да бъде, директория, дял или точка на монтиране
Код за потвърждение: Избери целия код
debian:~# df -hiT /dev/hda3
Файлова с-ма  Тип    I-възли   Заети  Свобод  Изп% Монтирана на
/dev/hda3     ext3      6,2M    185K    6,0M    3% /
debian:~#


- free -m - показва общата системна памет
Код за потвърждение: Избери целия код
debian:~# free -m
             total       used       free     shared    buffers     cached
Mem:          1012        687        324          0         28        457
-/+ buffers/cache:        201        810
Swap:         1004          0       1004
debian:~#


3. Команди за четене на информация за процесите

- ps auS - показва активните процеси
Код за потвърждение: Избери целия код
debian:~# ps auS
USER       PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root      2133  0.0  0.1   2664  1160 tty1     Ss   Apr11   0:00 /bin/login --
root      2134  0.0  0.0   1572   492 tty2     Ss+  Apr11   0:00 /sbin/getty 384root      2135  0.0  0.0   1572   488 tty3     Ss+  Apr11   0:00 /sbin/getty 384root      2136  0.0  0.0   1576   496 tty4     Ss+  Apr11   0:00 /sbin/getty 384root      2137  0.0  0.0   1576   496 tty5     Ss+  Apr11   0:00 /sbin/getty 384root      2138  0.0  0.0   1572   492 tty6     Ss+  Apr11   0:00 /sbin/getty 384root      2154  0.0  0.1   4276  1756 tty1     S+   Apr11   0:00 -bash
root      2181  0.6  3.9  46160 41020 tty7     SLs+ Apr11   1:00 /usr/bin/X :0 -gaara     2380  0.0  0.2   5740  2968 pts/1    Ss   Apr11   0:00 bash
root      2399  0.0  0.1   3944  1084 pts/1    S    Apr11   0:00 su
root      2400  0.0  0.1   4264  1756 pts/1    S    Apr11   0:00 bash
gaara     2539  0.0  0.1   3944  1072 pts/1    S    00:49   0:00 su gaara
gaara     2540  0.0  0.2   5740  2996 pts/1    S    00:49   0:00 bash
root      2558  0.0  0.1   3944  1080 pts/1    S    00:49   0:00 su
root      2559  0.0  0.1   4280  1772 pts/1    S    00:49   0:02 bash
gaara     2614  0.0  0.1   3944  1076 pts/1    S    01:03   0:00 su gaara
gaara     2615  0.0  0.2   5736  2996 pts/1    S    01:03   0:00 bash
root      2636  0.0  0.1   3944  1080 pts/1    S    01:07   0:00 su
root      2637  0.0  0.1   4264  1752 pts/1    S    01:07   0:00 bash
root      2737  0.0  0.0   3636   948 pts/1    R+   01:42   0:00 ps auS
debian:~#


- pstree -показва главните процеси и подпроцеси (parent and child)
Код за потвърждение: Избери целия код
debian:~# pstree
init-+-acpid
     |-apache2---5*[apache2]
     |-bonobo-activati
     |-clock-applet
     |-cron
     |-2*[dbus-daemon]
     |-dbus-launch
     |-events/0
     |-firefox-bin---6*[{firefox-bin}]
     |-gaim
     |-gconfd-2
     |-gdm---gdm-+-Xorg
     |           `-gnome-session---ssh-agent
     |-5*[getty]
     |-gnome-keyring-d
     |-gnome-panel---{gnome-panel}
     |-gnome-power-man
     |-gnome-screensav
     |-gnome-settings----{gnome-settings-}
     |-gnome-terminal-+-bash---su---bash---su---bash---su---bash---su---bash---+     |                |-gnome-pty-helpe
     |                `-{gnome-terminal}
     |-gnome-vfs-daemo---{gnome-vfs-daemo}
     |-gnome-volume-ma
     |-hald---hald-runner-+-hald-addon-acpi
     |                    |-hald-addon-keyb
     |                    `-hald-addon-stor
     |-kbgoffice
     |-khelper
     |-ksoftirqd/0
     |-kthread-+-aio/0
     |         |-ata/0
     |         |-ata_aux
     |         |-hda_codec
     |         |-irda_sir_wq
     |         |-kacpid
     |         |-kblockd/0
     |         |-khubd
     |         |-kjournald
     |         |-kmirrord
     |         |-kpsmoused
     |         |-kseriod
     |         |-kswapd0
     |         |-2*[pdflush]
     |         |-scsi_eh_0
     |         |-scsi_eh_1
     |         |-scsi_eh_2
     |         `-scsi_eh_3
     |-login---bash
     |-mapping-daemon
     |-metacity
     |-migration/0
     |-mixer_applet2
     |-mysqld_safe-+-logger
     |             `-mysqld---9*[{mysqld}]
     |-nautilus---{nautilus}
     |-notification-ar
     |-pppd
     |-sshd
     |-syslog-ng
     |-udevd
     |-vino-session
     |-vmnet-bridge
     |-2*[vmnet-dhcpd]
     |-vmnet-natd
     |-2*[vmnet-netifup]
     |-vmware-serverd
     |-wnck-applet
     |-xinetd
     `-xmms---4*[{xmms}]
debian:~#


- fuser -a file/filesystem - показва информация за id-та на процеса, следван от код за идентификация показващ, как всеки процес използва даденият файл:
* c : е директория
* e : е изпълним
* f : е отворен
* m : е споделена библиотека
* r : е root директория
Код за потвърждение: Избери целия код
debian:/bin# fuser -a /bin/bash
/bin/bash:            1643e  2154e  2380e  2400e  2540e  2559e  2615e  2637e
debian:/bin# fuser -a /bin/
/bin/:                2637c
debian:/bin#


- top - показва информация за процеси, използващи най-много системни ресурси

4. Команди за четене на информация за потребителите
- finger user - показва информация за потребителя от passwd файла. Само root може да я изпълнява
Код за потвърждение: Избери целия код
debian:/bin# finger gaara
Login: gaara                            Name: gaara
Directory: /home/gaara                  Shell: /bin/bash
On since Wed Apr 11 23:16 (EEST) on :0 (messages off)
On since Wed Apr 11 23:18 (EEST) on pts/1 from :0.0
No mail.
No Plan.
debian:/bin#


- groups user- показва информация за групите, в които принадлежи даден потребите
Код за потвърждение: Избери целия код
debian:/bin# groups gaara
gaara : gaara dialout cdrom floppy audio video plugdev
debian:/bin#


- id user- показва групата на потребителя, id-то му и id-то на групата му
Код за потвърждение: Избери целия код
debian:/bin# id gaara
uid=1000(gaara) gid=1000(gaara) групи=1000(gaara),20(dialout),24(cdrom),25(floppy),29(audio),44(video),46(plugdev)
debian:/bin#


- who - показва
* Потребителите
* Времето в което, всеки потребител се е логнал
* Отдалеченият host на потребителите, логнали се през мрежата
Код за потвърждение: Избери целия код
gaara@debian:~$ who
root     tty1         2007-04-11 23:14
gaara    :0           2007-04-11 23:16
gaara    pts/1        2007-04-11 23:18 (:0.0)
gaara    pts/0        2007-04-12 02:06 (localhost)
gaara@debian:~$


- whoami - показва моментният потребител
Код за потвърждение: Избери целия код
debian:/bin# whoami
root
debian:/bin#


5.Четене на информация от /proc. Промените в тези файлове може да доведат до големи поражения!!!
- cat /proc/cpuinfo - информация за процесора

-cat /proc/interrupts - мапване на irq адресите към у-вата

-cat /proc/partitions - информация за дяловете
Код за потвърждение: Избери целия код
debian:/bin# cat /proc/partitions
major minor  #blocks  name

   3     0   78184008 hda
   3     1   25607578 hda1
   3     2    1028160 hda2
   3     3   51544552 hda3
debian:/bin#


- cat /proc/asound/version - версия на звуковият демон

Източник: Основен
Ако съдбата е срещу теб, толкова по-зле за нея.

Изображение
APT HOWTO
Kulu Ngile
Унуфри
 
Мнения: 1233
Регистриран на: Съб 04, Мар, 2006 1:04
Местоположение: София

Назад към Системни настройки

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта

cron