Инсталиране на bugzilla в Debian

Тук е обяснено как се инсталират и настройват програми под Linux.

Модератори: Freya, Kulu Ngile

Инсталиране на bugzilla в Debian

Мнениеот Kulu Ngile » Пет 01, Фев, 2008 1:44

Bugzilla е сървърен софтуер проектиран за по-лесно управление на софтуерното развитие на даден продукт, т.е. тракер за бъгове. Инсталирането му в Дебиан е отново много трудно :D
Ще ни трябват следните пакети, които трябва да са инсталирани и конфигурирани предварително:
- Apache2
- Perl 5.8.0 и по-висок, както и някои модули
- Mysql или PostgreSQL (ще използвам mysql)
- Mail Transfer Agent (инсталиран е по подразбиране)

1. Инсталиране и конфигуриране на необходимите пакети и услуги
Код за потвърждение: Избери целия код
# apt-get install mysql-server libemail-send-perl libtemplate-perl libemail-mime-modifier-perl libtimedate-perl \
libhtml-scrubber-perl apache2 libapache2-mod-perl2


При инсталирането на mysql-server, ще ви бъде зададен въпрос за парола на root акаунта (не я забравяйте :P )

- конфигуриране на mysql- ще създаден нов MySQL акаунт, който да се използва от Bugzilla. Опасно е да се използва root акаунта от Bugzilla. Ще използваме SQL GRANT командата за да създадем потребител "bugs". Това ще ограничи "bugs" потребителя да оперира в базата данни "bugs" и ще позволи връзка на акаунта само от "localhost".
Код за потвърждение: Избери целия код
deb:~# mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 10
Server version: 5.0.51-3 (Debian)

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.

mysql> GRANT SELECT, INSERT,
           UPDATE, DELETE, INDEX, ALTER, CREATE, LOCK TABLES,
           CREATE TEMPORARY TABLES, DROP, REFERENCES ON bugs.*
           TO bugs@localhost IDENTIFIED BY 'password';
mysql> FLUSH PRIVILEGES;


Забележка: Променете password с каквото желате. Тя ще ни трябва при редактирането на файла /var/www/bugzilla/localconfig

- конфигуриране на apache2 - ще редактираме (използвайте любимият си текстов редактор) файла /etc/apache2/sites-available/default (ще болдна, промените, които са направени)

NameVirtualHost *
<VirtualHost *>
ServerAdmin webmaster@localhost

DocumentRoot /var/www/
<Directory />
Options FollowSymLinks
AllowOverride None
</Directory>
<Directory /var/www/>
Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
AllowOverride None
Order allow,deny
allow from all
# This directive allows us to have apache2's default start page
# in /apache2-default/, but still have / go to the right place
# RedirectMatch ^/$ /apache2-default/
</Directory>

ScriptAlias /var/www/cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/
<Directory "/var/www/cgi-bin">
AllowOverride None
Options +ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch
AddHandler cgi-script .cgi .pl
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>

ErrorLog /var/log/apache2/error.log

# Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit,
# alert, emerg.
LogLevel warn

CustomLog /var/log/apache2/access.log combined
ServerSignature On

Alias /doc/ "/usr/share/doc/"
<Directory "/usr/share/doc/">
Options Indexes MultiViews FollowSymLinks
AllowOverride None
Order deny,allow
Deny from all
Allow from 127.0.0.0/255.0.0.0 ::1/128
</Directory>

<Directory /var/www/bugzilla>
AddHandler cgi-script .cgi
Options +Indexes +ExecCGI
DirectoryIndex index.cgi
AllowOverride Limit
</Directory>
</VirtualHost>Създаваме директорията /var/www/cgi-bin и и задаваме права 755
Код за потвърждение: Избери целия код
# mkdir /var/www/cgi-bin
# chmod 755 /var/www/cgi-bin


Създаваме тестов cgi файл, с който да проверим дали всичко е наред
Код за потвърждение: Избери целия код
# cd /var/www/cgi-bin
# touch test.cgi

Отваряме test.cgi с любимият си редактор и поставяме следните редове
Код за потвърждение: Избери целия код
#!/usr/bin/perl -w

use strict;
use CGI::Carp qw(fatalsToBrowser);
use CGI qw(:standard);
print header;
print "Look Ma, no hands!";Запазваме промените във файла, правиме го изпълним (chmod a+x test.cgi), рестартираме apache2 (/etc/init.d/apache2 restart) и в browser-a отваряме следният линк http://IP-to_vi/cgi-bin/test.cgi. Трябва да видите следният текст :" Look Ma, no hands!". Ако не успеете, то проверете каква е грешката в лог файлa /var/log/apache2/error.log (последните редове)

2. Инсталиране на bugzilla
- сваляме желаната версия (аз ще ползвам 3.0.1) и я дезархивираме в /var/www
Код за потвърждение: Избери целия код
# cd /tmp
# wget http://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/webtools/bugzilla-3.0.1.tar.gz
# tar xf bugzilla-3.0.1.tar.gz
# mv bugzilla-3.0.1 /var/www/bugzilla


- стартираме файла checksetup.pl (ще даде грешка, но не се стресирайте :) )
Код за потвърждение: Избери целия код
# cd /var/www/bugzilla
# perl checksetup.pl


- редактираме файла localconfig, като променяме следните редове:
Код за потвърждение: Избери целия код
$webservergroup = 'apache';
$db_pass = '';

на
Код за потвърждение: Избери целия код
$webservergroup = 'www-data';
$db_pass = 'password';


Забележка: Променете password с паролата, която зададохте при конфигурирането на mysql-а :)

- стартирайте отново checksetup.pl. Ако всичко е наред, ще видите нещо от сорта на
Код за потвърждение: Избери целия код
deb:/var/www/bugzilla# perl checksetup.pl

* This is Bugzilla 3.0.1 on perl 5.8.8
* Running on Linux 2.6.22-3-486 #1 Mon Nov 12 07:53:08 UTC 2007

Checking perl modules...
Checking for             CGI (v2.93)   ok: found v3.15
Checking for        TimeDate (v2.21)   ok: found v2.22
Checking for             DBI (v1.41)   ok: found v1.601
Checking for       PathTools (v0.84)   ok: found v3.12
Checking for Template-Toolkit (v2.12)   ok: found v2.19
Checking for      Email-Send (v2.00)   ok: found v2.192
Checking for Email-MIME-Modifier (any)     ok: found v1.442

Checking available perl DBD modules...
Checking for          DBD-Pg (v1.45)    not found
Checking for       DBD-mysql (v2.9003) ok: found v4.006
.....................................................................................
Now that you have installed Bugzilla, you should visit the
'Parameters' page (linked in the footer of the Administrator
account) to ensure it is set up as you wish - this includes
setting the 'urlbase' option to the correct URL.
deb:/var/www/bugzilla#

Остава само да отворим browser-a и да заредим следният линк http://IP-to_vi/bugzilla/

Изображение

Източник: Основен
Ако съдбата е срещу теб, толкова по-зле за нея.

Изображение
APT HOWTO
Kulu Ngile
Унуфри
 
Мнения: 1233
Регистриран на: Съб 04, Мар, 2006 1:04
Местоположение: София

Назад към Инсталиране и работа с приложения

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта

cron